Donaties

Tot december 2019 was Stichting Lighthouse Support nog in oprichting. Toch ontving Ellen van verschillende kanten donaties. Deze werden onder andere gebruikt voor voedsel voor een Maasai gezin, schoolgeld en uniformen voor twee Maasai jongetjes, voor bruidsjurken voor het palliatieve team van Nkoaranga, voor speelgoed op de Maasai-school, voor een matras en beddengoed voor een erg arm gezin, een glucosemeter, zuurstofmeter, bloeddrukmeter, verbandmaterialen etcetera etcetera.

Omdat vanaf 2020 de donaties officieel binnen de stichting vallen, wordt op deze pagina een overzicht van inkomsten en uitgaven gegeven:

Inkomsten

Studenten februari 2020 7 x 150 Euro 1050
Donatie naar aanleiding van oprichting 500
Jaarlijkse bijdrage specifiek voor palliatief team 12 x 15 Euro 180
Jaarlijkse bijdrage specifiek voor voedsel Maasai gezin 300
Donatie via de site 50
Donaties ventilator 5233
Donaties ter vrije besteding 10000

Uitgaven

Notaris akte van oprichting 487,90
Inschrijving Kamer van Koophandel 50
Palliatief Team Nkoaranga volgens donatie 180
Voedsel Maasai gezin volgens donatie 300
Donatie fysiotherapie verkeersslachtoffer 22
Aanschaf ventilator en accessoires xxx