Skip to main content

Jaarplan 2021

De volgende projecten zullen worden besproken in het bestuur en er zal worden gekozen welke projecten voor fondsenwerving in aanmerking komen of welke volgorde zal worden aangehouden. Ook kan worden besloten donateurs te werven per project (de donateur kan aangeven aan welk project hij/zij de fondsen wil besteden). Het bestuur moet zich in ieder geval positief uitspreken over elk project. Voor elk project moeten nog globale begrotingen worden geschreven.

Palliatieve Zorg Mount Meru Regional Referral Hospital

Naar aanleiding van onderzoek in genoemd ziekenhuis blijkt, dat educatie op het gebied van palliatieve zorg dringend noodzakelijk is. Elk jaar sterven ongeveer 1500 mensen in dit ziekenhuis waarvan misschien wel 1000 palliatieve zorg nodig hebben. Sterven is vreselijk in het ziekenhuis omdat pijn niet onder controle is,  er nog allerlei actie wordt ondernomen om mensen te redden (bijvoorbeeld toedienen van bloed en infuus, antibiotica enz.). Daardoor wordt de rekening voor de familie steeds hoger (men is meestal niet verzekerd) en dit helpt de patiënt niet.

Er is een palliatief team waarvan Ellen deel zal gaan uitmaken in de vorm van een ondersteunende rol. Het is echter voorwaarde, dat basiskennis aanwezig is bij zoveel mogelijk personeelsleden zodat beleid kan worden begrepen en goed uitgevoerd.

Palliatieve zorg hoeft niet duur te zijn en kan waarschijnlijk zelfs de kosten reduceren voor het ziekenhuis en de familie van de patient. Hierdoor blijven middelen beschikbaar voor mensen die deze beter kunnen gebruiken. Door onnodige zaken achterwege te laten kan hier bezuinigd worden. Door patiënten over te dragen aan palliatieve zorg-teams zijn er in het ziekenhuis minder stervenden. De algemene gezondheid van het ziekenhuis neemt toe voor mensen die nog kunnen genezen.

Het palliatief team heeft in 2020 een plan geschreven, waarin zij haar doelen tot verbetering van deze zorg in Mount Meru RR Hospital beschrijft. Naar aanleiding daarvan zullen budgetten worden opgesteld door de ziekenhuissecretaris. De hulpvraag van het team zal worden bezien door het bestuur van Lighthouse Support om te bepalen of en hoe de palliatieve zorg vooruit kan worden geholpen.

Schoorstenen voor Maasai hutten

Maasai hutten worden gebouwd zonder schoorsteen maar er wordt binnen op open vuur gekookt. Je kunt je voorstellen dat het blauw ziet van de rook. Niet goed voor de longen van de mensen. Met een eenvoudige schoorsteen zou het probleem al voor een groot deel verholpen kunnen worden. Dit kost niet veel geld maar het fenomeen is onbekend. Door een aantal hutten te voorzien van een schoorsteen is het de bedoeling dat meer mensen dit zullen gaan doen. Het idee is dat minder mensen klachten hebben van de rook, vooral kleine kinderen hebben longproblemen door stof en rook.

In 2020 is hieraan nog geen aandacht besteed. In 2021 kan hieraan alsnog aandacht worden besteed.

Bruidsjurken voor Nkoaranga

De afgelopen tijd heeft Ellen met haar studenten een aantal bruidsjurken in Tanzania kunnen krijgen naast de bestaande collectie van het team. De bedoeling is dat de bruidsjurken zullen worden verhuurd of verkocht. Het geld dat daarmee wordt verkregen kan gebruikt worden door het palliatieve team van Nkoaranga. Zij verlenen thuiszorg bij palliatieve patiënten. Het team verleent holistische zorg, wat wil zeggen dat er naast naar de zieke ook naar het gezin wordt gekeken. Er wordt naar alternatieve inkomsten gezocht als de zieke de kostwinner blijkt te zijn of aan andere sociale problemen (zoals bijvoorbeeld stigma bij HIV/Aids wordt aandacht besteed.  Er wordt gekeken naar psychische problemen, enzovoort.

Naar aanleiding van de evaluatie in 2020, onderzoekt het palliatief team of er mogelijkheden zijn om een winkel te openen in Tengeru. Hier komen op tweewekelijkse marktdagen veel mensen bij elkaar die de jurken zouden kunnen zien. Wanneer het team een begroting heeft gemaakt en een hulpvraag geformuleerd zal het bestuur hierover een beslissing nemen.

Uitwisseling met Tanzania Support

Met de stichting Tanzania Support zijn contacten gelegd die uitwisseling van kennis en ervaringen mogelijk maken. Wanneer Ellen in Tanzania is, is zij beschikbaar voor het uitvoeren van assistentie voor de genoemde stichting indien gewenst. Deze is actief in het gebied van Selela en Mbaash (via Mto wa Mbu) op een aantal uur van Arusha in de Maasai gemeenschap. De projecten van Tanzania Support die geslaagd zijn kunnen wellicht later worden gekopieerd naar het gebied van Mshie bij Mererani.

In 2020 is een bezoek afgelegd aan het project in Mbaash door Ellen. Tanzania Support blijft geïnteresseerd in samenwerking.

Maasai kinderen krijgen een kans op goed onderwijs

Vele overheidsscholen geven slecht onderwijs. Hierdoor hebben kinderen die hiervan afhankelijk zijn een slecht toekomstperspectief. De ouders zijn niet in staat om beter onderwijs te bekostigen. Voor twee Maasai kinderen is een sponsor gevonden voor 5 jaar die het schoolgeld betaalt. De kinderen gaat dit jaar voor het eerst gesponsord naar Dinka School vlak buiten Arusha. Zij maken gebruik van de kostschool omdat elke school met goed onderwijs ver uit de buurt is van hun woonplaats.

In 2021 wil het stichtingsbestuur monitoren hoe het met de kinderen gaat en aandacht houden voor de thuissituatie waarvan zij zouden kunnen vervreemden omdat het verschil met kostschool en thuis aanzienlijk zijn.