Skip to main content

Jaarplan 2022

Palliatieve Zorg Mount Meru Regional Referral Hospital

In 2021 is het gelukt het gehele palliatieve team aan te melden voor een cursus van een maand op dit gebied. De cursus is gegeven in oktober. Twee weken werd klassikaal theorie gevolgd, afgesloten met een test. Daarna hebben de teamleden mee kunnen lopen met collega’s uit een ander ziekenhuis om te zien hoe de praktijk er bij hen uitziet.

Stichting Lighthouse Support heeft de cursusgelden van 2 teamleden betaald, alsmede een budget voor nazorg vanuit de cursusorganisatie. Mount Meru Hospital heeft zelf voor 2 teamleden betaald en de overige 5 leden werden gesponsord via African Palliative Care Association in samenwerking met Global Partners in Care uit de USA.

Ook bij dit project bleek dat samenwerking met anderen heel belangrijk is.

Het palliatief team zal in 2022 een plan opstellen voor de implementatie van deze zorg in het ziekenhuis.

Schoorstenen voor Maasai hutten

In 2021 werd een project bij een andere stichting gevonden dat zich bezighoudt met het uitzetten van cookers die op pellets van biomassa branden. Deze cookers branden zonder rook. Het project lijkt precies aan te sluiten bij wat gewenst is, namelijk het rookvrij krijgen van Maasai hutten. Het project wordt door de stichting uitgezet in Arusha.

De cookers worden door een contract af te sluiten aan iemand in gebruik gegeven. De cooker kan gratis worden verkregen als er minimaal 50 kilo pellets van de stichting worden afgenomen per maand voor een periode van 26 maanden. De pellets kosten 700 TShilling per kilo (ongeveer 0,28 Eurocent)

Er is in 2021 een drietal test-cookers uitgezet bij bekenden in Arusha om te zien of de cooker doet wat het belooft. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. In 2022 zal verder worden gekeken of het project doorgang kan vinden met de volgende uitdagingen: hoe komen de pellets in het juiste gebied, kan de stichting de uitbreiding van pellets aan, zijn er genoeg cookers beschikbaar, hoe kunnen de kosten voor de Maasai worden vergoed aangezien zij geen geld uitgeven om vuur te kunnen maken (zij kappen in de omgeving).

In 2021 werd al een donatie voor dit project ontvangen, die zal worden meegenomen naar 2022.

Bruidsjurken voor Nkoaranga

In 2021 is aan dit project niet verder gewerkt, voornamelijk als gevolg van Covid-19. In 2022 wordt hier een verdere beslissing in genomen.

Specifieke donaties aan Maasai gezin

Door omstandigheden is het Maasai gezin uit elkaar gevallen en is het dus niet langer mogelijk om voedsel te brengen. De donateur heeft in samenspraak met Ellen besloten dit project te stoppen.

Dinka basis-kostschool

In 2021 gingen twee kinderen naar deze school. De kinderen behalen behoorlijke resultaten en er wordt gelet op hun gedrag. In de Maasai omgeving is je woorden fysiek bijstaan door slaan heel normaal. De jongetjes hebben in hun thuissituatie vaak te maken met fysiek geweld. Zo kwamen zij na een vakantie terug op school met namen in hun arm gekrast tot bloedens toe. Dit is door hun oudere broer en een buurjongen gedaan. Op school passen de jongetjes dit soort gedrag soms zelf ook toe, waar de school gelukkig maatregelen tegen neemt. Inmiddels gaat dit al een stuk beter.

In 2022 gaan er drie kinderen naar deze school; naar klas 3, 2 en pre-unit. De kinderen alsmede de moeders zijn erg dankbaar voor deze kans.