Skip to main content

Jaarplan 2023

In 2023 zullen een aantal projecten worden herzien en is er een aantal nieuwe items op de agenda:

School in Korongo Simba (Maasai gebied)

Het is de bedoeling in 2023 te onderzoeken of het haalbaar is om met de lokale mensen en de lokale overheden en een aantal mensen in Nederland samen te werken om een schoolgebouw neer te zetten in dit Maasai gebied waar op dit moment geen school is voor ongeveer 300 kinderen.

Mbaash (Maasai gebied)

Samen met een Nederlandse vrouw die in het genoemde gebied veel onderneemt in duurzaam het gebied verbeteren, zal worden gekeken naar mogelijkheden om hierbij te helpen. Dit zal gebeuren op aanvraag.

Speeltuinen voor scholen en/of instellingen

In 2023 zal een pilot plaatsvinden met een tweetal scholen om te zien of doneren van speeltuintoestellen succesvol kan zijn. Het gaat er hierbij om, de kinderen een speeltuin te laten gebruiken en daarmee allerlei vaardigheden te ontwikkelen die niet in het curriculum zijn opgenomen zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheden.

Palliatieve Zorg Mount Meru Regional Referral Hospital

Het palliatief team is nog steeds niet erg actief. De stichting wacht daarom op een eventuele hulpvraag.

Schoorstenen voor Maasai hutten

De oplossing van dit probleem blijkt ingewikkelder dan gedacht. Daarom is besloten dit project te sluiten.

Palliatief team Nkoaranga

Naar aanleiding van de gelden van de vaste donateur, zullen de bedragen weer worden besteed in overleg met het team aan goederen die de patient ten goede komen. Twee keer per jaar (of vaker naar gelang de gelegenheid zich voordoet) zullen de goederen worden besteld en afgeleverd of opgehaald door het team.

Maasai kinderen krijgen een kans op goed onderwijs

In 2023 zullen 3 kinderen weer naar Dinka school gaan. Klas 4 (nationaal examen), klas 3 en preschool. De kinderen hebben het er erg naar hun zin en doen het goed, hoewel de jongste soms minder gemakkelijk lijkt te kunnen leren. In 2023 zal zijn voortgang worden gevolgd door de school omdat de kinderen een bepaald niveau moeten hebben om op deze school te blijven.