Skip to main content

Jaarplan 2024

Speeltuinen voor scholen/instellingen

In 2023 werd een pilot uitgevoerd met twee scholen. De Mwereni school (overheid) in Moshi waar ook blinde en slechtziende kinderen naartoe gaan. In Arusha de Highridge School (privé). Er werd een derde school toegevoegd, Mbaash Primary School (overheid) in Monduli district.

In 2024 is het de bedoeling de pilot te evalueren en te zien of dit voor meerdere scholen mogelijk is en er fondsen kunnen worden geworven om dit voort te zetten.

Dit deden we in februari, toen alle drie de scholen waren voorzien van de gekozen toestellen. We vinden het een succesvolle actie en denken dat er een vervolg kan plaatsvinden. Dit is gebaseerd op goede installatie, goed contact leverancier, goede contacten met de scholen en blije kinderen.

Het doel is voor minimaal drie scholen eenzelfde systeem toe te passen in 2024. Daarnaast is het idee een sponsorplan op te stellen zodat er eventueel meerdere scholen kunnen volgen.

Het bestuur vindt het belangrijk dat er betrokken docenten zijn, die ervoor zorgen dat de speeltuin op de juiste manier en optimaal gebruikt wordt. Tijdens en na schooltijd. Op basis van de aanvraag met motivatie waarom er hulp nodig is, zal het bestuur beslissen om de aanvraag te honoreren.

Iedere school kan zelf de toestellen kiezen (drie uit vijf opties), er gaan 2 medewerkers per school naar een EHBO cursus en de school krijgt een EHBO pakket met verzorgingsmateriaal.

We hopen dat er nieuwe donaties komen die veel speeltuinen mogelijk maken.

Dinka basis-kostschool

In 2024 zullen dezelfde drie kinderen naar deze school blijven gaan. Inmiddels gaan de kinderen naar klas 5, klas 4 en klas 1. Ze zijn alledrie over en gaan nog steeds met plezier naar school. In 2024 zal degene in klas 4 Nationaal Examen doen. Het basisonderwijs kent in Tanzania 7 klassen.

Palliatief team Nkoaranga

In 2024 zal de samenwerking met het palliatief team onder de loupe worden genomen omdat de laatste periode van 2023 de samenwerking moeizaam was. Aangezien de maandelijkse donatie per februari 2024 is gestopt, is hiermee ook een einde gekomen aan het verstrekken van medicijnen en materialen.