Skip to main content

Jaarplan 2024

Speeltuinen voor scholen/instellingen

In 2023 werd een pilot uitgevoerd met 2 scholen. De Mwereni school (overheid) in Moshi waar ook blinde en slechtziende kinderen naartoe gaan. In Arusha de Highridge School (privé).

In 2024 is het de bedoeling de pilot te evalueren en te zien of dit voor meerdere scholen mogelijk is en er fondsen kunnen worden geworven om dit voort te zetten.

Dinka basis-kostschool

In 2024 zullen dezelfde drie kinderen naar deze school blijven gaan. Inmiddels gaan de kinderen naar klas 5, klas 4 en klas 1. Ze zijn alledrie over en gaan nog steeds met plezier naar school. In 2024 zal degene in klas 4 Nationaal Examen doen. Het basisonderwijs kent in Tanzania 7 klassen.

Palliatief team Nkoaranga

In 2024 zal de samenwerking met het palliatief team onder de loupe worden genomen omdat de laatste periode van 2023 de samenwerking moeizaam was.