Skip to main content

Jaarverslag 2020

Hieronder volgt de verantwoording en toelichting van wat Stichting Lighthouse Support in 2020 heeft gedaan.

Overzicht

Inkomsten vanaf februari 2020 t/m december 2020

Donatie studenten februari 2020 1.050
Jaarlijkse donatie specifiek voor voedsel Maasai gezin 275
Jaarlijkse donatie specifiek voor palliatief team Nkoaranga 165
Donaties ventilator 6.172,57
Donatie voor schoolgeld 2 Maasai kinderen (5 jr) 3.000
Algemeen te besteden donaties 10.650
Ontvangen rente 15,94
Totaal 21.328,51

Uitgaven vanaf februari 2020 t/m december 2020

Oprichtingskosten notaris en KVK 537,90
Palliatief team Nkoaranga volgens donatie 165
Voedsel Maasai gezin volgens donatie 325
Donatie fysiotherapie verkeersslachtoffer 22
Donatie ventilator en accessoires 8.535,02
Betaling schoolgeld 2 Maasai kinderen voor 2021 2.390,63
Bankkosten 132,78
Banksaldo per 31/12/2020 9.220,17
Totaal 21.328,51

Jaarplan 2020, evaluatie

Palliatieve Zorg Mount Meru Regional Referral Hospital

Update januari 2021: Het palliatief team heeft een schrijven gemaakt waarin eigen wensen kenbaar worden gemaakt. De bedragen die bij de wensen horen, ontbreken nog. Zodra het schrijven compleet is, kan het bestuur zich over de uitgesproken wensen buigen en bezien hoe Stichting Lighthouse Support kan bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg binnen dit ziekenhuis. Dit wordt meegenomen naar het jaarplan 2021.

Schoorstenen voor Maasai hutten

In 2020 is hier geen actie op ondernomen.

Bruidsjurken voor Nkoaranga

Naar aanleiding van de evaluatie met het palliatief team m.b.t. de bruidsjurken is gebleken dat het noodzakelijk zou zijn om de jurken op een andere lokatie (dus buiten het ziekenhuis) zouden moeten worden aangeboden om meer inkomsten te genereren. Het team onderzoekt de mogelijkheden en kosten en zal hierop terug komen.

Uitwisseling met Tanzania Support

Voor de stichting Tanzania Support heeft Ellen in 2020 een werkbezoek afgelegd naar Mbaash. Dit had te maken met het observeren van de werkzaamheden die door Tanzania Support worden gesponsord. Wanneer Ellen in Tanzania is, kan zij worden ingeschakeld door Tanzania Support. Idee├źn en projecten kunnen worden uitgewisseld.

Tijdens het verblijf in Mbaash werd de school ingelicht over het verplichte handen wassen in verband met Covid-19. Ellen heeft bij een andere Stichting waar zij contacten mee heeft een donatie-aanvraag verzorgd en daardoor heeft de school 15 handenwasstations ontvangen en een voorraad zeep.

Zo wordt nogmaals benadrukt wat het belang is van samenwerking tussen de verschillende stichtingen en contacten.

Uitleg bij het financieel overzicht

Ventilator

De donaties die werden ontvangen voor de ventilator en accessoires bedroegen 6.172,57 Euro. Dit bedrag is aangevuld vanuit algemene donaties om tot het totaal te komen van 8.535,02.

Specifieke donatie palliatief team Nkoaranga

Maandelijks ontvangt de stichting een bedrag voor het genoemde doel. Dit wordt via Ellen doorgestort naar het palliatief team (1x per kwartaal). Ook wanneer Ellen in Nederland is, gaan deze betalingen door via het telefoonnummer van het team. Er worden bonnen overlegd voor de aankopen.

Specifieke donatie voedsel Maasai gezin

Maandelijks ontvangt de stichting een bedrag voor het genoemde doel. Dit wordt via Ellen besteed aan voeding, wat naar de hut van de familie wordt gebracht. Ook wanneer Ellen in Nederland is, wordt het voedsel naar de familie gebracht door bekenden. Er zijn geen bonnetjes aangezien het eten op de lokale markt wordt gekocht.